PORTFOLIO > Plein Air Works

Mt. Vernon, oil on panel, 12x9
Mt. Vernon, oil on panel, 12x9
2015