PORTFOLIO > Plein Air Works

Shadows on the Road, 12in x 9in, oil on panel
Shadows on the Road, 12in x 9in, oil on panel
2017